Danube Marine Consulting, spol. s r.o.

Kuklovská 11

841 05, Bratislava

  • +421 905 627230
danubemarine.com

Predmet činnosti firmy Danube Marine Consulting, spol. s r.o.

Poradenská činnosť v oblasti stavby a prevádzky lodí a plavebných zariadení; výroba a oprava lodí

Ďalšie informácie o firme Danube Marine Consulting, spol. s r.o.

  • IČO : 35728086
  • DIČ : SK2020219014
  • Počet zamestnancov : 2
  • Dátum vzniku : 15. Sep 1997
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Danube Marine Consulting, spol. s r.o.