Ing. Vojtech Binder- G E O Z N A L

László Amadea 36

929 01, Dunajská Streda

  • +421 31 5522834

Predmet činnosti firmy Ing. Vojtech Binder- G E O Z N A L

Služby: geometrické plány, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc, znalecké posudky, polohopis, výškopis

Ďalšie informácie o firme Ing. Vojtech Binder- G E O Z N A L

  • IČO : 11852348