CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6

949 47, Nitra

  • +421376920500,6920516
www.cestynitra.sk

Predmet činnosti firmy CESTY NITRA, a.s.

Výstavba: komunikácie, mosty, podchody, parkoviská, kanalizácie, čističky odpadových vôd ČOV, skládky tuhého odpadu, spevnené plochy, vodovody

Ďalšie informácie o firme CESTY NITRA, a.s.

  • IČO : 154512

Klasifikácia a odbory firmy CESTY NITRA, a.s.