CD Engineering, s.r.o.

Bellova 696/2

031 01, Liptovský Mikuláš

  • +421 44 5570981
www.cd-sro.sk

Predmet činnosti firmy CD Engineering, s.r.o.

Konštrukcia v systémoch CATIA s využitím výhod v oblasti práce s voľnými plochami; oblasť leteckého priemyslu - konštrukcia prípravkov pre spracovanie laminátov (laminovanie, frézovanie, vŕtanie); oblasť automobilového priemyslu - konštrukcia prípravkov pre spracovanie plechov (ohýbacie a strihacie postupové nástroje, zváracie prípravky, meracia prípravky); oblasť všeobecného strojárstva - konštrukcia strojov a zariadení so zváranou konštrukciou z profilov, so samonosnými plastovými skeletmi a pod.; návrh a výroba laminátových výrobkov a laminatových foriem pre laminovanie; výroba laminátových kompozitov

Ďalšie informácie o firme CD Engineering, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 44 5570982
  • IČO : 36396311
  • DIČ : SK2020127318
  • Počet zamestnancov : 1
  • Dátum vzniku : 16. Jan 2001
  • Poskytovateľ služieb : Áno