Štefan Brindza ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS

Hlboká 57

949 01, Nitra

  • +421 908 748158

Predmet činnosti firmy Štefan Brindza ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS

Výťahy: projekcia, oradenstvo,výroba, servis, revízie, prehliadky, skúšky, overovanie, montáž, modernizácia; výroba: rozvádzače výťahové

Ďalšie informácie o firme Štefan Brindza ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS

  • IČO : 11865237