Žilina Invest, s.r.o.

Námestie obetí komunizmu 1

010 31, Žilina

  • +421 41 5623194
www.zilinainvest.sk

Predmet činnosti firmy Žilina Invest, s.r.o.

Inžinierske činnosti a iné činnosti - výkup pozemkov, vybudovanie infraštruktúry; nábor pracovníkov

Ďalšie informácie o firme Žilina Invest, s.r.o.

  • IČO : 36416754
  • DIČ : SK2021802805
  • Počet zamestnancov : 3
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2003
  • Poskytovateľ služieb : Áno