Športové zväzy, združenia, kluby

Nájdených 94 firiem

TATRAN Prešov, spol. s r.o.

Hollého 3, 080 01 Prešov
+421 51 7734769

Slovenská lyžiarska asociácia

Nový Smokovec 44, 062 01 VYsoké Tatry
+421 650 444941

Slovenské združenie telesnej kultúry - v likvidácii

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249108

Centrum akademického športu

Trnavská 39, 831 04 Bratislava
+421 2 49200335

Slovenská asociácia aikido

Orolská 1, 917 01 Trnava
+421 33 5514533

Slovenský zväz akrobatického rokenrolu

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249301

Slovenský atletický zväz

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249128

Slovenská baseballová federácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249547

Slovenský zväz bedmintonu

Slovenská 19, 080 01 Prešov
+421 905 257791

Slovenský bežecký spolok

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249226

Slovenský zväz biatlonu

Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4144776

Slovenský biliardový zväz

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 907 194669

Slovenský zväz bobistov

Líščie údolie 134, 841 04 Bratislava
+421 903 262626

Slovenská boxerská federácia

Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava
+421 949 246786

Slovenský zväz cyklistiky s.r.o.

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 44456752

Slovenská cyklotrialová únia

Záriečie 133, 020 52 Záriečie
+421 42 4692078

Slovenský futbalový zväz

Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
+421 2 39103100

Slovenský futsal

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 69252149

Slovenská asociácia Go

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249320

Slovenská gymnastická federácia

Junácka 8, 832 80 Bratislava
+421 2 49249149

Konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 915 586903

Slovenský zväz hádzanej

Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
+421 2 49114520

Slovenská hokejbalová únia

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249235

Slovenský horolezecký spolok James

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 907 988343

Slovenská asociácia indiaky

M. Mišíka 25/33, 971 01 Prievidza
+421 46 5423357

Slovenský kolkársky zväz

Trnavská cesta 29/A, 831 04 Bratislava
+421 2 44372101

Slovenský krasokorčuliarsky zväz

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
+421 2 20852301

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249199

Slovenský zväz korfbalu

Ľudovíta Fullu 56, 841 05 Bratislava
+421 911 361044

Slovenský zväz ľadového hokeja

Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
+421 2 32340901

Slovenská federácia ultraľahkého lietania

Letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec
+421 905 220595

Slovenský lukostrelecký zväz

Ortváňova 35, 040 14 Košice
+421 5 56712202

Slovenský zväz modernej gymnastiky

Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
+421 2 49200333

Slovenský zväz moderného päťboja

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 905 650170

Slovenská motocyklová federácia

Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4260332

Slovenská asociácia motoristického športu

Fatranská 3, 949 01 Nitra
+421 37 6554696

Slovenská nohejbalová asociácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 905 462372

Slovenský zväz orientačných športov

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 2 49249207

Slovenská plavecká federácia

Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
+421 2 38105478

Slovenský zväz pozemného hokeja

Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava
+421 2 44681041

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Vavrečka 311, 029 01 Námestovo
+421 911 880779

Slovenský zväz psích záprahov

Donovaly 33, 976 39 Donovaly
+421 903 904948

Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky

Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
+421 2 62244068

Slovenský zväz rybolovnej techniky

Svornosti 69, 940 71 Nové Zámky
+421 905 235472

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4166332

Slovenský zväz sánkarov

Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry
+421 52 4422492

Snowboardová asociácia Slovenska

Okružná 21/2, 972 51 Handlová
+421 917 271277

Slovenská softballová asociácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 905 294239

Slovenská squashová asociácia

Junácka 6, 832 80 Bratislava
+421 902 347315

Slovenský stolnotenisový zväz

Černockého 6, 831 53 Bratislava
+421 2 44884042