Slovenská boxerská federácia

Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10

821 02, Bratislava

  • +421 949 246786
sbf.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská boxerská federácia

Asociácia združujúca priaznivcov boxu

Ďalšie informácie o firme Slovenská boxerská federácia

  • IČO : 31744621
  • DIČ : SK2020870555
  • Dátum vzniku : 14. Aug 1994
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská boxerská federácia