Centrum akademického športu

Trnavská 39

831 04, Bratislava

  • +421 2 49200335
www.sportcenter.sk

Predmet činnosti firmy Centrum akademického športu

Starostlivosť o talentovanú mládež, vrcholových športovcov a reprezentantov Slovenskej republiky v určených športových odvetviach

Ďalšie informácie o firme Centrum akademického športu

Klasifikácia a odbory firmy Centrum akademického športu