Slovenská federácia ultraľahkého lietania

Letisko Boľkovce 227

984 01, Lučenec

  • +421 905 220595
www.sful.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská federácia ultraľahkého lietania

Overovanie letovej spôsobilosti a dozor nad stavbou lietajúcich športových zariadení týchto druhov: mikroľahký letún, mikroľahký vetroň, vírnik; vydávanie preukazov letovej spôsobilosti, vedenie evidencie vrátane prideľovania poznávacích značiek vybraným druhom lietajúcich športových zariadení; overovanie odbornej spôsobilosti leteckého personálu vybraných druhov lietajúcich športových zariadení, vydávanie preukazov spôsobilosti a vedenie ich evidencie; stanovenie podmienok na výber a schvaľovanie plôch pre vzlety a pristátia vybraných druhov lietajúcich športových zariadení; vykonávanie dozoru nad činnosťou posádok vybraných druhov lietajúcich športových zariadení; zisťovanie skutočností súvisiacich so vznikom leteckých nehôd a incidentov a vyšetrovanie príčin ich vzniku

Ďalšie informácie o firme Slovenská federácia ultraľahkého lietania

  • Ďalší telefón : +421 905 602706
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1997
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská federácia ultraľahkého lietania