Slovenská nohejbalová asociácia

Junácka 6

832 80, Bratislava

  • +421 905 462372
www.nohejbal-sk.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská nohejbalová asociácia

Športové združenie

Ďalšie informácie o firme Slovenská nohejbalová asociácia

  • Dátum vzniku : 31. Dec 1973
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská nohejbalová asociácia