Slovenská squashová asociácia

Junácka 6

832 80, Bratislava

  • +421 902 347315
www.squash.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská squashová asociácia

Organizácia združujúca priaznivcov squashu

Ďalšie informácie o firme Slovenská squashová asociácia

  • Ďalší telefón : +421 904 858234
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská squashová asociácia