Slovenská plavecká federácia

Za kasárňou 1

831 03, Bratislava

  • +421 2 38105478
www.swimmsvk.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská plavecká federácia

Dobrovoľné samosprávne združenie, do ktorého sa dobrovoľne združujú členovia SPF, oddiely alebo kluby individuálnych plaveckých športov a to: plávanie, synchronizované plávanie, diaľkové plávanie, plávanie veteránov, zimné plávanie a športové otužovanie a skoky do vody, ktoré majú záujem rozvíjať tieto individuálne plavecké športy na území Slovenskej republiky

Ďalšie informácie o firme Slovenská plavecká federácia

  • IČO : 36068764
  • DIČ : SK2021658199
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1919
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská plavecká federácia