Slovenská baseballová federácia

Junácka 6

832 80, Bratislava

  • +421 2 49249547
www.baseballslovakia.com

Predmet činnosti firmy Slovenská baseballová federácia

Federácia združujúca priaznivcov baseballu

Ďalšie informácie o firme Slovenská baseballová federácia

  • Ďalší telefón : +421 915 754777
  • IČO : 30844568
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1990

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská baseballová federácia