Slovenská gymnastická federácia

Junácka 8

832 80, Bratislava

  • +421 2 49249149
www.sgf.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská gymnastická federácia

Federácia podporujúca rozvoj gymnastiky na Slovensku

Ďalšie informácie o firme Slovenská gymnastická federácia

  • IČO : 00688321
  • DIČ : SK2021880003
  • Dátum vzniku : 31. Oct 1990
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská gymnastická federácia