Priemyselné konfederácie

Nájdených 591 firiem

Slovenská asociácia pre elektronický obchod

Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava
+421 948 853353

Podnikateľská aliancia Slovenska

Bajkalská 25, 927 18 Bratislava
+421 2 58233481

Slovenská advokátska komora

Kolárska 4, 811 06 Bratislava
+421 2 20422742

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu

Mlynské nivy 48, 821 05 Bratislava
+421 2 58239630

Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu

Veľký diel 1, 010 18 Žilina
+421 905 709087

Slovenská komora zubných technikov

Černyševského 26, 851 01 Bratislava
+421 2 62410523

Slovenská komora patentových zástupcov

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 2 53418092

Slovenská komora psychológov

Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
+421 2 43630699

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Amurská 71, 821 06 Bratislava
+421 2 40202061

Slovenská živnostenská komora

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
+421 41 7645195

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Mierová 56, 821 05 Bratislava
+421 2 43630610

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POISŤOVNÍ

Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie), 821 01 Bratislava
+421 2 32101840

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Koceľova 15, 815 94 Bratislava
+421 2 43336188

Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska

Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
+421 2 57296306

Slovenská meteorologická spoločnosť

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
+421 2 59145111

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4324157

Slovenský syndikát novinárov

Župné nám. 7, 815 68 Bratislava
+421 2 54435071

Združenie konkurzných správcov Slovenskej republiky

Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
+421 2 54410102

Asociácia informačných centier Slovenska

Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 911 334613

Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Drieňová 3, 821 01 Bratislava
+421 2 43635667

Asociácia kúpalísk a bazénov SR

Námestie Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany
+421 38 5327125

Cech maliarov Slovenska - CEMAS

Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
+421 905 238564

Cech podlahárov Slovenska

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7729093

Slovenská komora exekútorov

Šustekova 49, 851 04 Bratislava
+421 2 63536746

Cech podnikateľov v energetike

Pankúchova 7, 851 04 Bratislava
+421 2 62316740

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
+421 41 5073611

Zväz slovenských liečebných kúpeľov a žriediel

T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
+421 32 6552921

Slovenská asociácia knižníc

Námestie Slobody 19, 812 23 Bratislava
+421 2 52962427

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
+421 2 53934230

Slovenská asociácia výskumných agentúr

Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
+421 2 52492828

Združenie organizácií verejných prác

Technická 6, 821 04 Bratislava
+421 2 43424853

Asociácia leteckých výrobcov SR

Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava
+421 2 59234205

Slovenská asociácia pre poradenstvo v riadení

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
+421 2 55565638

Slovenská asociácia pre biomasu

Svätovojtešská 35, 831 03 Bratislava
+421 2 44255819

SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equity Association

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
+421 2 59396113

Slovenská epidemiologická asociácia

Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4323672

Slovenská asociácia pre veternú energiu

Podkonice 342, 976 41 Podkonice
+421 48 4125636

Asociácia Direct Marketingu /ADiMA/

Cukrová 14, 813 39 Bratislava
+421 2 50117429

Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov

Strečnianska 12, 851 05 Bratislava
+421 2 63820088

Asociácia výrobcov nealko nápojov a minerálnych vôd na Slovensku

Kukučínova 22, 831 03 Bratislava
+421 2 44644805

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
+421 2 53419058

Kalibračné združenie SR

Šulekova 33, 811 03 Bratislava
+421 2 54644692

Slovenská spoločnosť údržby

Koceľova 15, 815 94 Bratislava
+421 2 50207623

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
+421 903 752866

Zväz polygrafie na Slovensku

Račianska 190, 831 06 Bratislava
+421 2 44459066

Notárska komora Slovenskej republiky

Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava
+421 2 55642312

Komora reštaurátorov

Lermontovova 8, 811 05 Bratislava
+421 2 54419811

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 2 50221414