Slovenská komora patentových zástupcov

Ružová dolina 6

821 08, Bratislava

  • +421 2 53418092
www.patentattorneys.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská komora patentových zástupcov

Združenie patentových zástupcov a ďalších fyzických a právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti za určitých podmienok a spôsobom stanoveným zákonom o patentových zástupcoch

Ďalšie informácie o firme Slovenská komora patentových zástupcov

  • Ďalší telefón : +421 907 718824
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská komora patentových zástupcov