Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

Andreja Kmeťa 20

010 55, Žilina

  • +421 41 5073611
www.srzrada.sk

Predmet činnosti firmy Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

Dobrovoľná záujmová organizácia združujúca občanov Slovenskej republiky, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva; chov rýb, násady na zarybňovanie vodných plôch

Ďalšie informácie o firme Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

  • Ďalší telefón : +421 905 351645
  • IČO : 00178209
  • Dátum vzniku : 21. Oct 1992
  • Výrobca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno