Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Koceľova 15

815 94, Bratislava

  • +421 2 43336188
www.ssgk.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Rozširovanie vedeckotechnickej osvety, odborných vedomostí a poznatkov výskumu a praxe z oblasti geodézie a kartografie

Ďalšie informácie o firme Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

  • IČO : 17314453
  • DIČ : SK2020835740
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1989
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov