Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Automotive Industry Association of the Slovak Republic

Bojnická 3

831 04, Bratislava

  • +421 2 43642235
www.zapsr.sk

Predmet činnosti firmy Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Automotive Industry Association of the Slovak Republic

Dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb; výskum, vývoj, výroba a predaj motorových a prípojných vozidiel, ich komponentov a účelových nadstavieb na motorové a prípojné vozidlá, príslušenstvo motorových a prípojných vozidiel; projekcia a výroba náradia a účelových zariadení pre automobilový a príbuzný priemysel; dovoz motorových a prívesných vozidiel, ich komponentov a príslušenstva, obchod s touto komoditou; príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový, dodávateľský a príbuzný priemysel, ako i servis a prevádzku cestných vozidiel

Ďalšie informácie o firme Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Automotive Industry Association of the Slovak Republic

  • Ďalší telefón : +421 2 43642236
  • IČO : 34000445
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Automotive Industry Association of the Slovak Republic