Slovenská advokátska komora

Kolárska 4

811 06, Bratislava

  • +421 2 20422742
www.sak.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská advokátska komora

Nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca 3915 advokátov a 941 advokátskych koncipientov

Ďalšie informácie o firme Slovenská advokátska komora

  • IČO : 30795141
  • DIČ : SK2021021033
  • Počet zamestnancov : 7
  • Dátum vzniku : 30. Jun 1990
  • Poskytovateľ služieb : Áno