Asociácia Direct Marketingu /ADiMA/

Cukrová 14

813 39, Bratislava

  • +421 2 50117429

Predmet činnosti firmy Asociácia Direct Marketingu /ADiMA/

Združenie firiem podnikajúcich v oblasti direct marketingu, etický kódex, vzdelávanie

Ďalšie informácie o firme Asociácia Direct Marketingu /ADiMA/

  • IČO : 31786103
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Poskytovateľ služieb : Áno