Slovenská asociácia farmaceutických spoločností

Ružová dolina 6

821 08, Bratislava

  • +421 2 50221414
www.safs.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská asociácia farmaceutických spoločností

Poslaním Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj je podporovať hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov a prispievať k lepšiemu pochopeniu všetkých otázok farmaceutického výskumu a vývoja nových liekov; jedným z hlavných cieľov SAFS je tiež presadzovať stanovenie transparentných princípov, procedúr a kritérií v oblasti registrácie, kategorizácie a stanovenia úhrady liečiv tak, aby všetci výrobcovia mali rovnaké podmienky a minimalizoval sa priestor pre neetické záujmy a korupciu

Ďalšie informácie o firme Slovenská asociácia farmaceutických spoločností

  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská asociácia farmaceutických spoločností