Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Drieňová 3

821 01, Bratislava

  • +421 2 43635667
www.asocfin.sk

Predmet činnosti firmy Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Profesné združenie osôb zaoberajúcich sa finančným riadením podnikov; výmena informácií a výmenu skúseností o najlepších riadiacich praktikách medzi podnikovými finančníkmi; podporovanie výskumu a vývoja najnovších súčasných metód finančného riadenia podnikov; komunikácia s vládnymi a zákonodárnymi inštitúciami; organizovanie pravidelných konferencií a seminárov pre svojich členov; organizovanie ďalšie odborných seminárov a brainstormingových stretnutí na aktuálne témy

Ďalšie informácie o firme Slovenská asociácia podnikových finančníkov

  • Ďalší telefón : +421 917 207204
  • IČO : 31769667
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1995
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Slovenská asociácia podnikových finančníkov