Výskum

Ekologické technológie a služby, likvidácia odpadu, spaľovne odpadu

Nájdených 422 firiem

ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava

Karloveská 6/C, 842 02 Bratislava
+421 2 44454182

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
+421 2 48291200

MIKROCHEM spol. s r.o.

Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
+421 33 6905611

Národná energetická spoločnosť a. s.

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4157202

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4409111

Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o.

Piešťanská 3, 917 01 Trnava
+421 33 5592431

adc team, s.r.o.

Staničná 12, 082 21 Veľký Šariš
+421 51 2861214

ROBO Piešťany, a.s.

Royova 2, 921 01 Piešťany
+421 33 7763211

CONTRAX PLUS, spol. s r.o.

Jesenského 13, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145017

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4423371

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6429286

EBAMA, s.r.o.

Mníchova Lehota 407, 913 21 Mníchova Lehota
+421 903 502454

DERGOT, akciová spoločnosť

Tallerova 4, 811 01 Bratislava
+421 902 391732

ELKAPO s.r.o.

Cabajská cesta 5D, 950 16 Nitra
+421 37 6586162

Marius Pedersen, a.s.

Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
+421 32 7437543

ANALPO, s.r.o.

Borovianska 43, 960 01 Zvolen
+421 45 5321950

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 2 45243500

UNITERM-TEAM, spol. s r.o.

Dlhá 75, 010 09 Žilina
+421 41 5505558

SCPC, s.r.o.

Semianova 2, 831 03 Bratislava
+421 2 44454328

FONHIT, s.r.o.

Popradská 66, 040 01 Košice
+421 55 6450951

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.

J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
+421 32 6420996

Duslo, a.s.

Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa
+421 31 7751111

U-Plast Trade, s.r.o.

Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
+421 41 7637019

Rodinné domy, s.r.o.

Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143425

HAGEOS, spol. s r.o.

Nová 146, Uhorská Ves, 032 03 Liptovský Ján
+421 44 5280013

OZO, a.s.

Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 4351656

H + EKO, spol. s r.o., Košice

Spišské námestie 3, 040 12 Košice
+421 55 6748777

NEHLSEN - EKO, spol. s r.o.

Pod Kalváriou 2616/63, 955 01 Topoľčany
+421 38 5320606

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
+421 32 6400970

Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 01 Partizánske
+421 38 7493296

FÚRA s.r.o.

Jantárová 1, 040 01 Košice
+421 55 6760132

A&Z Consulting s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45648351

DALITRANS, s.r.o.

Veľké Bierovce 266, 913 11 Veľké Bierovce
+421 32 6499431

EZV, spol. s r.o.

Kuzmányho 2, 080 01 Prešov
+421 51 7732046

Waleon s.r.o.

Brestová 1, 040 14 Košice
+421 55 7999988

ECOFIL, spol. s r.o.

Okružná 6001, 071 01 Michalovce
+421 56 6441732

ZEDKO, s.r.o.

Zvolenská cesta 14/A, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4161261

A-Z STAV, s.r.o.

Odeská 3, 821 06 Bratislava
+421 2 45521415

Vini Corporation a.s.

Gančháza 110/2, 931 01 Šamorín
+421 917 545709

EPR BRATISLAVA s.r.o.

Tomášikova 32, 821 01 Bratislava
+421 2 43415213

SPECTRO APS spol. s r.o.

Kollárova 49/35, 036 01 Martin
+421 43 4222314

Eastern Capital s.r.o.

Nitrianska cesta 27, 917 01 Trnava
+421 33 5545856

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice
+421 55 7952777

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
+421 37 6949202

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava
+421 2 48253111

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
+421 41 7071711

SEKOLÓG s.r.o.

Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno
+421 48 4146756

SILVA-PRO, s.r.o.

28. októbra 179, 013 24 Strečno
+421 41 5003116

EKOSPOL a.s.

Vajanského 20, 010 01 Žilina
+421 41 7241221

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
+421 45 6945111