U-Plast Trade, s.r.o.

Kysucká cesta 3

010 01, Žilina

  • +421 41 7637019
www.wtc-macro.com

Predmet činnosti firmy U-Plast Trade, s.r.o.

Výroba a predaj plastových produktov pre reklamné a obchodné použitie (prepážky a dielce do regálov a vitrín, deliace steny, stojany a pútače, cenovky, zásobníky); výroba a predaj plastových produktov pre ekologické použitie vrátane stavebno-technologických dodávok (čističky odpadových vôd, lapače tukov a ropných látok, septiky, žumpy, vodomerné a kanalizačné šachty, vodojemy, bazény, skladovacie nádrže a zásobníky, galvanické vane, potrubné rozvody, atypické kryty); výroba strojárskych komponentov (ozubené kolesá, čapy, remenice, príruby, výrobky s drážkami)

Ďalšie informácie o firme U-Plast Trade, s.r.o.

  • IČO : 36385221
  • DIČ : SK2020103360
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1998
  • Vývozca : Áno