Duslo, a.s.

Administratívna budova 1236

927 03, Šaľa

  • +421 31 7751111
www.duslo.sk

Predmet činnosti firmy Duslo, a.s.

Výroba a predaj priemyselných hnojív (granulované dusíkaté hnojivá z močoviny a dusičnanu amónneho s rôznym obsahom síry, horčíka a vápnika; kombinované hnojivá NPK so sekundárnymi živinami vápnikom, horčíkom a sírou, bezchloridové hnojivo pre plodiny citlivé na chlór; kvapalné hnojivá obsahujúce základnú živinu dusík a fosfor a sekundárne živiny horčík a síru); gumárske chemikálie (fenyléndiamínové a difenylamínové antidegradanty s antioxidačnými a antiozonančnými účinkami 6PPD, IPPD, ODPA; inhibítory navulkanizácie CTP; sulfénamidové urýchľovače vulkanizácie CBS a TBBS; síra ako vulkanizačné činidlo); disperzie a lepidlá (vodné homopolymérne prípadne kopolymérne polyvinylacetátové disperzie, ktoré môžu byť upravené rôznymi prísadami napr. zmäkčovadlom, plnivom, škrobom, odpeňovačom, biocídom a i.); prostriedky na ochranu rastlín (herbicídy s účinnými látkami MCPA, chloridazon, bentazone; fungicídy s polysulfidickou sírou; adjuvant na zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov); špeciálne produkty (vodný roztok močoviny s vysokou čistotou na redukciu škodlivých emisií dieselových motorov; suroviny pre farmaceutický a potravinársky priemysel a retardéry horenia do plastov a gumárskych zmesí na báze hydroxidu horečnatého; farebné a špeciálne koncentráty pigmentov alebo aditívov v polymérnom nosiči na báze polypropylénu, resp. polyetylénu); služby (zneškodňovanie odpadov; metrológia; zájazdová doprava; rekondičné sanatórium; prenájom reklamných plôch)

Ďalšie informácie o firme Duslo, a.s.

  • IČO : 35826487
  • DIČ : SK2021607984
  • Počet zamestnancov : 2095
  • Dátum vzniku : 27. Nov 2001
  • Výrobca : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno