EVPÚ a.s.

Trenčianska 19

018 51, Nová Dubnica

  • +421 42 4409111
www.evpu.sk

Predmet činnosti firmy EVPÚ a.s.

Vývoj a výroba výkonovej elektroniky, riadiacich systémov, automatizačnej a montážnej techniky, elektrovýzbroj pre železničné vozne, lokomotívy, električky, metro a trolejbusy, elektrozariadenia pre trakciu a infraštruktúru železníc, centrálne zdroje energie a prúdové zdroje, výkonová elektronika pre rôzne priemyselné odvetvia podľa špecifických požiadaviek zákazníka, riadiace systémy pre priemyselné aplikácie, technologické a výrobné linky, jednoúčelové stroje, automaty pre montáž guličkových ložísk, automaty a manipulátory podľa požiadaviek zákazníka, elektrické zariadenia a technologické linky pre, gumárenský, sklársky priemysel, technický engineering, technická projekcia a konštrukcia; štátne skúšobníctvo - členstvo v medzinárodnom certifikačnom systéme CCA a IECEEB-CB. Autorizovaná štátna skúšobňa certifikuje elektrické zariadenia pre domácnosť, pre priemyselné zariadenia s obsluhou, kovové a nekovové materiály používané v elektrotechnike, polovodičové prvky, vodiče, káble, usmerňovače, zdrojové sústrojenstvá, rozhlasové ústredne, tlačiarenskú techniku, dopravnú a signalizačnú techniku, elektrické náradie do 1000 V, ručné elektrické náradia, klimatizačnú techniku a mraziarenské zariadenia, mincové automaty, registračné pokladnice

Ďalšie informácie o firme EVPÚ a.s.

  • Ďalší telefón : +421 42 4409117
  • IČO : 31562507
  • DIČ : SK2020436066
  • Počet zamestnancov : 292
  • Dátum vzniku : 30. Apr 1992
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Vývozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy EVPÚ a.s.