TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6

821 03, Bratislava

  • +421 2 48291200
www.tuv-sud.sk

Predmet činnosti firmy TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Certifikácia systémov kvality; poskytovanie služieb v nasledovných oblastiach: manažment kvality (SMK) podľa medzinárodných noriem radu ISO 9000, podľa predpisov QS - 9000, podľa predpisov VDA 6.1, podľa predpisov ISO/TS 16949, manažment ekológie (EMS) podľa medzinárodných noriem ISO 14 001; manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; HACCP - analýza nebezpečenstiev v kritických kontrolných bodoch; certifikácia systémov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov; certifikácia procesov zvárania; otvorené školenia vrcholového manažmentu, interných a externých audítorov podľa noriem ISO radu 9000; posudzovanie zhody; inšpekcie výroby, inštalácie a zariadení; technický dozor stavieb

Ďalšie informácie o firme TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

  • IČO : 35852216
  • DIČ : SK2020263674
  • Počet zamestnancov : 106
  • Dátum vzniku : 18. Feb 2003
  • Poskytovateľ služieb : Áno