FONHIT, s.r.o.

Popradská 66

040 01, Košice

  • +421 55 6450951
www.fonhit.sk

Predmet činnosti firmy FONHIT, s.r.o.

Predaj, dodávka, montáž a servis technických zariadení budov; fasádne obklady; domové čističky odpadových vôd; monitoring, recirkulácia, čistenie, úprava, doprava, skladovanie, využitie a vypúšťanie domových, komunálnych a priemyselných, pitných a technologických vôd; zatepľovanie budov

Ďalšie informácie o firme FONHIT, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 55 7897221
  • IČO : 36172367
  • DIČ : SK2020050890
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996