Presné zariadenia, meranie a testovanie. Optické zariadenia