Skúšobné zariadenia, meracie, testovacie prístroje stavebných materiálov

Nájdených 9 firiem

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 3, 010 01 Žilina
+421 41 5006915

AZ-KOMPLEX s.r.o.

Račianska 149, 831 05 Bratislava
+421 2 44880738

APPLIED PRECISION s.r.o.

Staviteľská 1, 831 04 Bratislava
+421 2 32662301

L&Z Čech s.r.o.

Balkán 53, 960 95 Zvolen
+421 45 5322473

PP - Kontroltech, spol. s r.o.

Hlavná 42, 917 01 Trnava
+421 33 5521505

MICRONIX spol. s r.o.

Jegorovova 14036/37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4725730

GEMINI s.r.o.

Dibrovova 241/10, 916 01 Stará Turá
+421 32 7762459

Globiz Slovensko, s.r.o.

Nánanská cesta 20, 943 01 Štúrovo
+421 948 900 452

Industrion s.r.o.

Čsl. armády 1192/34, 908 45 Gbely
+421 904 343 262