Materiálové testovanie, hodnotenie, rozbory, laboratóriá, testovanie materiálov

Nájdených 356 firiem

ORGREZ Bratislava, a.s. Bratislava

Karloveská 6/C, 842 02 Bratislava
+421 244454182

Agropodnik a. s. Trnava

Chovateľská 2, 917 01 Trnava
+421 335446481

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 249246400

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
+421 248291200

Národná energetická spoločnosť a. s.

Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
+421 484157202

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 424409111

VUCHT a.s.

Nobelova 34, 831 02 Bratislava
+421 244250522

VUKI a.s.

Rybničná 38, 831 07 Bratislava
+421 906063202

HYDRANT s.r.o.

Novohorská 34, 831 06 Bratislava
+421 244640526

PETROLAB, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 911434342

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Školská 5, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 534423371

AnalytX s.r.o.

Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
+421 245526381

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky
+421 356429286

Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava

Galvaniho 10, 823 64 Bratislava
+421 243424410

Petrochémia, a.s.

Nábrežná 4, 971 01 Prievidza
+421 465430769

ZNALEKON s.r.o.

Internátna 18, 974 01 Banská Bystrica
+421 484154030

ANALPO, s.r.o.

Borovianska 43, 960 01 Zvolen
+421 455321950

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 245243500

ELMARK, spol. s r.o.

Martinčekova 2, 821 09 Bratislava
+421 253415725

IRIS IDENT s.r.o.

Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica
+421 484151519

SCPC, s.r.o.

Semianova 2, 831 03 Bratislava
+421 244454328

Slovenská banská, spol. s r.o.

Hodruša - Hámre 388, 966 61 Hodruša - Hámre
+421 456844288

AnalytX s.r.o.

Kazanská 46, 821 06 Bratislava
+421 245526381

SET, spol. s r.o.

Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
+421 484146785

TERMODOM, spol. s r.o.

Trenčianska 28, 821 09 Bratislava
+421 253416276

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
+421 337957111

WERT s.r.o.

Jerichova 4, 917 01 Trnava
+421 335591591

SIRECO s.r.o.

Žatevná 12, 841 01 Bratislava
+421 269309411

REGION TZB, spol. s r.o.

Partizánska 25, 908 51 Holíč
+421 346682780

VUJE, a.s.

Okružná 5, 918 64 Trnava
+421 335991111

BetónRacio, s.r.o.

Skladová 2, 917 01 Trnava
+421 335531531

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 252499665

AUDITOR s.r.o.

Letná 40, 040 01 Košice
+421 556420821

AMTEST Slovakia s.r.o.

Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
+421 335907925

APPLIED PRECISION s.r.o.

Staviteľská 1, 831 04 Bratislava
+421 232662301

GEOFOS, s.r.o.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
+421 415655249

EKOJET, s.r.o.

Staré grunty 9A, 841 04 Bratislava
+421 245690568

ENVILAB, s.r.o.

Palárikova 85, 022 01 Čadca
+421 417248970

GEOTRANS Prešov, s.r.o.

Jesenná 1, 080 05 Prešov
+421 517582130

EKOTRADE spol. s r.o.

Hurbanovo námestie 9, 811 03 Bratislava
+421 254432468

LIGNOTESTING, a.s.

Technická 5, 821 04 Bratislava
+421 243632957

INGEO - ENVILAB, s.r.o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina
+421 417247367

GEO Slovakia, s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice
+421 557297234

ZV - TEST, s.r.o.

Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
+421 455320802

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
+421 268262111

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Starohájska 29, 852 27 Bratislava
+421 262319911

FINEKOL, s.r.o.

Mlynčeky 146, 059 76 Mlynčeky
+421 524523786

CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.

Dlhá 88, 010 09 Žilina
+421 415006697

INTER CONTROL s.r.o.

Odborárska 50, 831 02 Bratislava
+421 244460767