Gemologické laboratóriá

Nájdených 31 firiem

SLOVENSKÝ GEMOLOGICKÝ INŠTITÚT s.r.o.

Mierové námestie 40, 911 01 Trenčín
+421 32 7446345

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC 1076

Letecká 2, 949 07 Nitra
+421 2 45980280, 45980281, 45980282

Pavel Kurtiš KURTIS

Štefánikova 6, 949 01 Nitra
+421 37 6524381

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Kmeťkova 3, 949 01 Nitra
+421 37 6524381

LQA s.r.o.

Šoltésova 693/15, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6735577

Ce Qualite Slovakia, s.r.o.

Trenčianska 19, 018 5 Nová Dubnica
+421 45 6735577

VIPOTEST s.r.o.

Gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske
+421 38 7493169

GELE-PATENTOVÁ,ZNÁMKOVÁ,OCEŇOVACIA

Humenská 29, 040 11 Košice 11
+421 (055) 6428148

Mária Mišľanová, patentový zástupca

Mikovíniho 18, 040 11 Košice
+421 905 356826

Viliam Procházka - HEVIMAT

Sereďská 205, 917 05 Trnava-Modranka
+421 (033) 5543583

NEOSPED

Tabaková 1, 945 01 Komárno
+421 (035) 7713560

Autoopravovňa Hromádka Igor

Podtureň č.57, 033 0 Podtúreň
+421 (044) 5221673

Malokarpatský Vinársky Podnik,a.s.

Za dráhou 21, 902 20 Pezinok
+421 (033) 6412051-3

T.REX kominárstvo

Kupeckého 2, 040 01 Košice 1
+421 (055) 6783214

Trans Holding Group Slovakia, s.r.o.

Prievozská 28, 821 05 Bratislava
+421 2 53632161

ProMed s.r.o.

Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava
+421 2 54413177

NORSONIC SLOVENSKO, s.r.o.

Letisko M.R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava
+421 903 446 808

SLOVA TEST spol. s r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 2 44459440; + 421 905 710957

Q. & O.C.,spol. s r.o.

Jozefa Vuruma 4, 949 01 Nitra
+421 (037) 6580291

Slovenská legálna metrológia, p.o.

Hviezdoslavova 31, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4719111

Vojenské stavby Bratislava, š.p.

Majerská cesta 96, 974 9 Banská Bystrica
+421 (048) 4142751

SPEKTRA, spol. s r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 (02) 45523335

TRIGON Consulting - Marek Chrastina

Majerská cesta 32, 974 0 Banská Bystrica
+421 (0904) 946575

Róbert Baxa

ČA 598, 900 86 Budmerice
+421 (0905) 509323

Martin Ištok

Varšavská 31, 831 02 Bratislava
+421 (0905) 472244

Ing. Miloš Ország PEMMO

Bakossova 37, 974 0 Banská Bystrica
+421 (0903) 940662

BEAR Arnold Bencz

č. 165, 925 85 Neded
+421 (0903) 908130

Czajlik Zsolt - CZS - Rival

Vozokanská 18, 925 07 Mostová
+421 (0905) 682388

Slovenská monitorovacia agentúra a.s.

Mýtna 15, 811 07 Bratislava
+421 2 52496106

Cerot s.r.o. skúšobné laboratórium

J.Hagaru 9, 831 51 Bratislava
+421 2 44680331

OMPRO 1 SR s.r.o.

M. R. Štefánika 248 , 920 41 Leopoldov
+421 33 7342253; +421 903 711654