Vybavenie, stroje a zariadenia pre spracovanie kinematografických filmov

Nájdených 8 firiem

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.

Družstevná 40, 080 06 Prešov
+421 51 7734332

FOTOSERVIS, spol. s r.o.

Nezábudková 5, 821 01 Bratislava
+421 2 43423257

FOMEI SLOVAKIA, s.r.o.

Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
+421 2 44450339

AVDigital, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 20633311

elatec s.r.o.

Karloveská 63, 841 04 Bratislava
+421 2 65420344

CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.

Podháj 107, 841 03 Bratislava
+421 2 64780767

TRIGON PRODUCTION s.r.o.

Sibírska 39, 831 02 Bratislava
+421 2 44462581

VOVA - Ing. Eva Bordigová

Borbisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5521670