Kalibračné služby, kalibrácie, poradcovia na kalibráciu

Nájdených 40 firiem

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4409111

KRAJSPOL SK, s.r.o.

Závodská cesta 14, 010 01 Žilina
+421 41 7234454

Q - TEST plus, spol. s r.o.

Šulekova 33, 811 03 Bratislava
+421 2 54416250

TESLA Liptovský Hrádok a.s.

Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
+421 44 5201720

MANAG Sk, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
+421 2 40558153

SAM TRADING s.r.o.

Kpt. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
+421 34 6540891

Truck Center Košice s.r.o.

Popradská 58, 040 01 Košice
+421 55 6426227

Kalibračné združenie SR

Šulekova 33, 811 03 Bratislava
+421 2 54644692

CR-DAT s.r.o.

Kpt. Nálepku 3001, 962 12 Detva
+421 45 5456691

ZSE Development, s.r.o.

Čulenova 6, 811 01 Bratislava
+421 907 718007

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4329901

VUNAR PRODUCT, a.s.

T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
+421 35 6248047

BRUTO, spol. s r.o.

Trnavská cesta 913, 926 01 Sereď
+421 917 862299

VÚSAPL, a.s.

Novozámocká 179, 949 01 Nitra
+421 37 6501111

METRONA, s.r.o.

Poľovnícka 3, 945 01 Komárno
+421 35 7722010

Mettler - Toledo s.r.o.

Hattalova 12, 831 03 Bratislava
+421 2 44441220

KALIBRA s.r.o.

Bottova 1272, 962 11 Detva
+421 45 5459088

CHEMMEA spol. s r.o.

Radlinského 27, 811 07 Bratislava
+421 2 52924163

MENERT spol. s r.o.

Hlboká 3, 927 00 Šaľa
+421 31 7714648

Pyrotherm, s.r.o.

Považské Podhradie 168, 017 04 Považská Bystrica
+421 905 155587

SES INSPEKT, s.r.o.

Továrenská 210, 935 28 Tlmače
+421 36 6382150

CHIRANALAB, s.r.o.

Námestie Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 2872445

SSE - Metrológia, s.r.o.

Škultétyho 76, 010 01 Žilina
+421 41 7633777

ZTS Elektronika SKS s.r.o.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4430029

KONTROLTECH, s.r.o.

Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4487063

SRMi s.r.o.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
+421 45 6013201

SARTORIUS SERVIS, s.r.o.

Šulekova 44, 911 03 Bratislava
+421 2 54414439

Eurolab Lambda a.s.

T. Milkina 2, 917 01 Trnava
+421 33 5341448

ATG Slovakia s.r.o.

Priemyselný park - Zajarčie 2801, 913 21 Trenčianska Turná
+421 915 981064

MAR servis, s.r.o.

Štefánikova 71, 010 01 Žilina
+421 41 7003833

HES, s.r.o.

Trenčianska cesta 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7717834

DESIGN PRINT s.r.o.

Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
+421 2 52499577

REGULA Košice akciová spoločnosť

Južná trieda 68, 040 01 Košice
+421 905 903210

AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.

Orlové 277, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4329901

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Kmeťkova 3, 949 01 Nitra
+421 42 4329901

Ing. Dušan Novák - MERATECHNIK

Ivanovce 234, 913 05 Ivanovce
+421 32 6490046

MCE Industrietechnik Slovensko s.r.o.

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
+421 36 4562801

Pavol Slanček - Elektro - Instal

Energetikov 9/36, 969 0 Banská Štiavnica
+421 (0905) 462357

Slovenská legálna metrológia, p.o.

Hviezdoslavova 31, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4719111

ZTS Elektronika ES a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4408170