Mettler - Toledo s.r.o.

Hattalova 12

831 03, Bratislava

  • +421 2 44441220
www.mt.com

Predmet činnosti firmy Mettler - Toledo s.r.o.

Predaj a servis: Priemyselná oblasť: stolové, podlahové váhy; váhy pre statické a dynamické váženie, dávkovacie váhy, závesné váhy; cestné, železničné váhy; SQC - váhy pre štatistickú kontrolu, počítacie váhy. Laboratórna oblasť: analytické, komparátorové, presné váhy a predvážky, automatické a KF titrátory, laboratórne prístroje pre meranie pH, O2, refraktometre, hustomery, laboratórne reaktory, termická analýza, analyzátory vlhkosti, kontinuálne merania. Obchodné váhy a aplikácie: jednoduché a ethernetové váhy, etiketovacie, samoobslužné, checkout

Ďalšie informácie o firme Mettler - Toledo s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 907 986067
  • IČO : 31354211
  • DIČ : SK2020326000
  • Počet zamestnancov : 10
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1992
  • Dovozca : Áno