Q - TEST plus, spol. s r.o.

Šulekova 33

811 03, Bratislava

  • +421 2 54416250
www.q-test.sk

Predmet činnosti firmy Q - TEST plus, spol. s r.o.

Kalibrácia váh, závaží, odmerného skla malých objemov, stolných refraktometrov, deformačných a číslicových tlakomerov, prevodníkov tlaku, teplomerov, tepelného poľa termostatov; príprava, rekonštrukcia a posudzovanie spôsobilosti laboratórií pre výkon ich činnosti v zmysle kritérií stanovených normami; pomoc pri zavádzaní TQM; poradenstvo a posudzovanie úrovne riadenia kvality; marketing a manažérstvo pre oblasť metrológie, normalizácie, skúšobníctva a starostlivosti o kvalitu; sprostredkovanie a zabezpečovanie certifikácie výrobkov, systémov riadenia a personálu

Ďalšie informácie o firme Q - TEST plus, spol. s r.o.

  • Ďalší telefón : +421 2 54644693
  • IČO : 35756861
  • DIČ : SK2020272826
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1997
  • Dovozca : Áno

Klasifikácia a odbory firmy Q - TEST plus, spol. s r.o.