ATG Slovakia s.r.o.

Priemyselný park - Zajarčie 2801

913 21, Trenčianska Turná

  • +421 915 981064
www.atg.sk

Predmet činnosti firmy ATG Slovakia s.r.o.

Dovoz a dodávky zariadení, vybavenia a prostriedkov na nedeštruktívne skúšanie; odborné školenia (vizuálne skúšanie, korózia a protikorózna ochrana, pre audítorov o systémoch akosti); dovoz špeciálnych chemikálií na nedeštruktívne skúmanie

Ďalšie informácie o firme ATG Slovakia s.r.o.

  • IČO : 36322610
  • DIČ : SK2020179161
  • Počet zamestnancov : 25
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2001
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno