AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Orlové 277

017 01, Považská Bystrica

  • +421 42 4329901
www.aquastyl.sk

Predmet činnosti firmy AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

Výroba, servis, kalibrácie a predaj meracej techniky v odboroch: geometrické tvary, tvrdosti materiálov, vibrácie ložísk; vzdelávacie aktivity - školenia; dodávky zmodernizovaných meracích prístrojov na meranie tvarových odchýlok kruhovitosti, valcovitosti, kuželovitosti a priamosti, kompletný servis, kalibrácie a modernizácie meracích prístrojov a skúšobných staníc, dodávky, opravy, modernizácie a kalibrácie tvrdomerov a tvrdomerných doštičiek, dodávky a modernizácie meracích prístrojov vibrácií ložísk, modernizácie meracích prístrojov

Ďalšie informácie o firme AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.

  • Ďalší telefón : +421 905 326106
  • IČO : 36341088
  • DIČ : SK2021936059
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2004
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno

Klasifikácia a odbory firmy AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o.