Testovanie spotrebného tovaru

Nájdených 49 firiem

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
+421 2 48291200

EVPÚ a.s.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4409111

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
+421 33 7957111

HOLLEN s.r.o.

Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava
+421 2 64538664

Quintiles Slovakia, s.r.o.

Zámocká 34, 811 01 Bratislava
+421 2 68201611

REVIT-NITRA, s.r.o.

Hurbanova 4, 949 01 Nitra
+421 905 252162

LIGNOTESTING, a.s.

Technická 5, 821 04 Bratislava
+421 2 43632957

TRIGO Slovakia, s.r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 6515401

INTER CONTROL s.r.o.

Odborárska 50, 831 02 Bratislava
+421 2 44460767

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Pasienková 9D, 821 06 Bratislava
+421 2 53637042

He - TEST, spol. s r.o.

Čajkovského 45, 917 08 Trnava
+421 33 5532579

LABEKO, s.r.o.

Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
+421 33 7741477

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 2 59418601

ATG Slovakia s.r.o.

Priemyselný park - Zajarčie 2801, 913 21 Trenčianska Turná
+421 915 981064

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát

Prievozská 32, 827 99 Bratislava
+421 2 58272103

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Kvetná 11, 825 08 Bratislava
+421 2 50701206

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Biovetská 34, 949 01 Nitra
+421 37 6515506

CLINITRIA, s.r.o.

Mikulášska 29, 811 01 Bratislava
+421 2 54432250

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC 1076

Letecká 2, 949 07 Nitra
+421 2 45980280, 45980281, 45980282

Pavel Kurtiš KURTIS

Štefánikova 6, 949 01 Nitra
+421 37 6524381

Katarína Hruškovičová APIS

Nábrežá 3, 934 0 Levice
+421 (036) 6312473

VIPOTEST s.r.o.

Gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske
+421 38 7493169

Lekáreň pri nemocnici

V. Spanyola 39, 010 0 Žilina
+421 (041) 7247879

LEKÁREŇ PRI POLIKLINIKE, s.r.o.

Hollého 150, 015 0 Rajec
+421 41 5423640

Lekáreň Simba

Horná 60, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4112728

Viliam Procházka - HEVIMAT

Sereďská 205, 917 05 Trnava-Modranka
+421 (033) 5543583

NEOSPED

Tabaková 1, 945 01 Komárno
+421 (035) 7713560

Autoopravovňa Hromádka Igor

Podtureň č.57, 033 0 Podtúreň
+421 (044) 5221673

Malokarpatský Vinársky Podnik,a.s.

Za dráhou 21, 902 20 Pezinok
+421 (033) 6412051-3

Mgr. Milan Karpaty

Mariánske námestie 22, 053 0 Spišské Podhradie
+421 (053) 4541702

Trans Holding Group Slovakia, s.r.o.

Prievozská 28, 821 05 Bratislava
+421 2 53632161

Lekáreň Afrodita

Budovateľská 6, 821 0 Bratislava
+421 2 53632161

ProMed s.r.o.

Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava
+421 2 54413177

DENTOSAN, v.o.s.

Riazanská 27, 831 03 Bratislava
+421 2 44450734

MEDICENTRUM, spol. s r.o.

Limbová 5, 833 0 Bratislava
+421 (02) 54788506

NORSONIC SLOVENSKO, s.r.o.

Letisko M.R. Štefánika 63, 820 01 Bratislava
+421 903 446 808

SLOVA TEST spol. s r.o.

Račianska 71, 832 59 Bratislava
+421 2 44459440; + 421 905 710957

Vojenské stavby Bratislava, š.p.

Majerská cesta 96, 974 9 Banská Bystrica
+421 (048) 4142751

Mgr. Agneša Olléová - Lekáreň MEDOVKA

Kollárová 11, 902 01 Pezinok
+421 (033) 6413677

SPEKTRA, spol. s r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 (02) 45523335

TRIGON Consulting - Marek Chrastina

Majerská cesta 32, 974 0 Banská Bystrica
+421 (0904) 946575

Róbert Baxa

ČA 598, 900 86 Budmerice
+421 (0905) 509323

INFORM – DATA, spol. s r.o.

Hollého 1315, 905 01 Senica
+421 34 6941411

Martin Ištok

Varšavská 31, 831 02 Bratislava
+421 (0905) 472244

BEAR Arnold Bencz

č. 165, 925 85 Neded
+421 (0903) 908130

Czajlik Zsolt - CZS - Rival

Vozokanská 18, 925 07 Mostová
+421 (0905) 682388

Slovenská monitorovacia agentúra a.s.

Mýtna 15, 811 07 Bratislava
+421 2 52496106

Cerot s.r.o. skúšobné laboratórium

J.Hagaru 9, 831 51 Bratislava
+421 2 44680331

OMPRO 1 SR s.r.o.

M. R. Štefánika 248 , 920 41 Leopoldov
+421 33 7342253; +421 903 711654