Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Biovetská 34

949 01, Nitra

  • +421 376515506
www.uskvbl.sk

Predmet činnosti firmy Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie a kontrolu pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, pri veľkodistribúcii veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok; povolenia na výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov; schvaľovanie veterinárnych prípravkov (dezinfekčné, vitamínové, vitamíno-minerálne, minerálne, kozmetické, diagnostické, probiotiká) a veterinárnych zdravotníckych pomôcok; posudková činnosť pri registrácii veterinárnych liekov a schvaľovaní veterinárnych prípravkov; povoľovanie klinického skúšania veterinárnych liekov; vedenie zoznamu registrovaných veterinárnych liekov, schvaľovacích veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôcok; nariadenia pozastavenia alebo stiahnutia veterinárneho lieku z obehu alebo veterinárnej zdravotníckej pomôcky; kontrola reklamy veterinárnych liekov; ukladanie pokút za porušenie zákona

Ďalšie informácie o firme Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

  • Ďalší telefón : +421 37 6515507
  • IČO : 31873154
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1991