Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Kvetná 11

825 08, Bratislava

  • +421 250701206
www.sukl.sk

Predmet činnosti firmy Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Zabezpečovanie dozoru nad akosťou, účinnosťou, bezpečnosťou liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky

Ďalšie informácie o firme Štátny ústav pre kontrolu liečiv

  • IČO : 00165221
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1971
  • Poskytovateľ služieb : Áno