Olej, plyn

Plynárne, dodávky plynu

Nájdených 141 firiem

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
+421 327752700

GGE distribúcia, a. s.

Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
+421 424326542

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
+421 220906860

Cromicron Energy a.s.

Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava
+421 948424425

GasTrading, s.r.o.

Zeppelina 7, 934 01 Levice
+421 362333231

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
+421 262621111

DNV ENERGO, a.s.

Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 424485001

Katarína Krutelová - AUTO PLYN

Štúrová 35, 977 01 Brezno
+421 911881245

POZAGAS a.s.

Malé námestie 1, 901 01 Malacky
+421 347725939

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
+421 262621111

innogy Slovensko s.r.o.

Seberíniho 1, 821 04 Bratislava
+421 905230797

ECO Energy Service spol. s r.o.

Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
+421 850606303

PALIMPEX, spol. s r.o.

Murgaša 1, 971 01 Prievidza
+421 465417204

GROUP LEIBER, s.r.o.

Elektrárenská 1748/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421424428603

Ing. Jaroslav Kainar - DOPYT

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
+421317441511;+421903473342

Jozef Baloga - MeRa Service

Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06 Prešov
+421517480311

RITTAL s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421253630651

Fin - energy, a.s.

Kladnianska 34, 821 05 Bratislava
+421243428403,43635542;+421905395703

KYRON spol. s.r.o.

Jelačičova 14, 821 0 Bratislava 2
+421 0903712635

FCC Slovakia, a.s.

Dolná 62, 974 01 Banská Bystrica
+421484151108

Tibor Bartalos - SPEKTRUM

Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda
+421315515587

K.T.O. International Slovensko, s.r.o.

Odborárska 52, P.O.B.36, 831 02 Bratislava 3
+421244454900

BKB - Centrum, s.r.o.

Farská ulica 254/19, 930 12 Ohrady
+421315585307,0908814811

Fridrich Buzáš MONT-INŠTALA

Rastislavova 25, 951 41 Lužianky
+421377783145

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 47 Nitra
+421376920500,6920516

Energy Pro s.r.o. Žilina

Škultétyho 78, 010 01 Žilina
+421918815859

LATHERM-Lauro Jaroslav,Dpt.

Za Hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
+421 (037)7418063

Istrocontrol,a.s.

Rozmarínová 4, 934 01 Levice
+421 (036)6376233

MIREZ, s.r.o.

Vojenská 20, 934 01 Levice
+421903755062;0366229610

KLEIN MONT, a.s.

Jurská cesta 7, 934 01 Levice
+421 (036)6313228

EnergoTech s.r.o.

Kvetná 26, 934 01 Levice
+421 366312979

EUROMONT Štefan Vavro

Clementisova 14, 949 01 Nitra
+421 (037)6537231

AREA Slovensko, s.r.o.

Rastislavova 265, 951 41 Lužianky
+421377783506

Ladislav Dujka

Vieska 81, 020 01 Púchov
+421 (042)4631166

Klčo Miroslav

Ľudovíta Stárka, 911 05 Trenčín
+421 (032)6528462

Ing.Hanták Pavel

Námestie Slobody 1656/19, 020 01 Púchov
+421 (042)4641784

Slovtermo

Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica
+421 (042)4324021

AEE-URAP spol. s r.o.

M.R.Štefánika 19, 911 01 Trenčín
+421 (032)7434878

Bioplyn Vlkovič a synovia

SNP, 914 54 Trenčianske Teplice
+421 (0905)564407

Vikra - Viliam Králik

Obrancov mieru 350, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (042)4426767

KM,s.r.o.

Potočná 147, 022 0 Čadca
+421 (041)4325991

Kapusta Jozef

Dobšinského 6, 010 0 Žilina
+421 (041)5252739

AC Elektro

Škultétyho 5/2, 036 0 Martin
+421 (043)4238554

P.S. Elmont-stav, s.r.o.

Ďumbierska 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 484719000

Darling Servis

M.Rázusa 29, 984 01 Lučenec
+421 (047)4320790

Petrochema, a.s.

Štvrť kapitána Nálepku 751/1 Dubová, 967 97 Nemecká
+421 486303301Sekretariátgenerálnehoriadite?a

Elko,s.r.o.

Kojatice 18, 082 32 Kojatice
+421 (051)7795413

Metal-Kovo,s.r.o.

Priemyselná 9, 971 01 Prievidza
+421 (046)5422311

Fontána

M.Hodžu 5, 971 01 Prievidza
+421 (046)5423287

Miroslav Matuška - AQUA - SOLÁR

Š.Pártošovej 3/23, 965 0 Žiar nad Hronom
+421 (0903)220710