Olej, plyn

Plynárne, dodávky plynu

Nájdených 141 firiem

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 7752700

GGE distribúcia, a. s.

Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
+421 42 4326542

ČEZ Slovensko, s.r.o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
+421 2 20906860

Cromicron Energy a.s.

Papraďová 1/A, 821 01 Bratislava
+421 948 424425

GasTrading, s.r.o.

Zeppelina 7, 934 01 Levice
+421 36 2333231

SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
+421 2 62621111

DNV ENERGO, a.s.

Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4485001

Katarína Krutelová - AUTO PLYN

Štúrová 35, 977 01 Brezno
+421 911 881245

POZAGAS a.s.

Malé námestie 1, 901 01 Malacky
+421 34 7725939

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
+421 2 62621111

innogy Slovensko s.r.o.

Seberíniho 1, 821 04 Bratislava
+421 905 230797

ECO Energy Service spol. s r.o.

Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
+421 850 606303

PALIMPEX, spol. s r.o.

Murgaša 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5417204

GROUP LEIBER, s.r.o.

Elektrárenská 1748/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4428603

Ing. Jaroslav Kainar - DOPYT

Nábrežná 3, 911 01 Trenčín
+421 31 7441511; +421 903 473342

Jozef Baloga - MeRa Service

Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06 Prešov
+421 51 7480311

RITTAL s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 2 53630651

Fin - energy, a.s.

Kladnianska 34, 821 05 Bratislava
+421 2 43428403, 43635542; +421 905 395703

KYRON spol. s.r.o.

Jelačičova 14, 821 0 Bratislava 2
+421 0903712635

FCC Slovakia, a.s.

Dolná 62, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151108

Tibor Bartalos - SPEKTRUM

Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5515587

K.T.O. International Slovensko, s.r.o.

Odborárska 52, P.O.B.36, 831 02 Bratislava 3
+421 2 44454900

BKB - Centrum, s.r.o.

Farská ulica 254/19, 930 12 Ohrady
+421 31 5585307, 0908 814 811

Fridrich Buzáš MONT-INŠTALA

Rastislavova 25, 951 41 Lužianky
+421 37 7783145

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 47 Nitra
+421 37 6920500, 6920516

Energy Pro s.r.o. Žilina

Škultétyho 78, 010 01 Žilina
+421 918 815 859

LATHERM-Lauro Jaroslav,Dpt.

Za Hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra
+421 (037) 7418063

Istrocontrol,a.s.

Rozmarínová 4, 934 01 Levice
+421 (036) 6376233

MIREZ, s.r.o.

Vojenská 20, 934 01 Levice
+421 903 755062; 036 6229610

KLEIN MONT, a.s.

Jurská cesta 7, 934 01 Levice
+421 (036) 6313228

EnergoTech s.r.o.

Kvetná 26, 934 01 Levice
+421 36 6312979

EUROMONT Štefan Vavro

Clementisova 14, 949 01 Nitra
+421 (037) 6537231

AREA Slovensko, s.r.o.

Rastislavova 265, 951 41 Lužianky
+421 37 7783506

Ladislav Dujka

Vieska 81, 020 01 Púchov
+421 (042) 4631166

Klčo Miroslav

Ľudovíta Stárka, 911 05 Trenčín
+421 (032) 6528462

Ing.Hanták Pavel

Námestie Slobody 1656/19, 020 01 Púchov
+421 (042) 4641784

Slovtermo

Sládkovičova 887/1, 017 01 Považská Bystrica
+421 (042) 4324021

AEE-URAP spol. s r.o.

M.R.Štefánika 19, 911 01 Trenčín
+421 (032) 7434878

Bioplyn Vlkovič a synovia

SNP, 914 54 Trenčianske Teplice
+421 (0905) 564407

Vikra - Viliam Králik

Obrancov mieru 350, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (042) 4426767

KM,s.r.o.

Potočná 147, 022 0 Čadca
+421 (041) 4325991

Kapusta Jozef

Dobšinského 6, 010 0 Žilina
+421 (041) 5252739

AC Elektro

Škultétyho 5/2, 036 0 Martin
+421 (043) 4238554

P.S. Elmont-stav, s.r.o.

Ďumbierska 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4719000

Darling Servis

M.Rázusa 29, 984 01 Lučenec
+421 (047) 4320790

Petrochema, a.s.

Štvrť kapitána Nálepku 751/1 Dubová, 967 97 Nemecká
+421 48 6303301 Sekretariát generálneho riaditeľa

Elko,s.r.o.

Kojatice 18, 082 32 Kojatice
+421 (051) 7795413

Metal-Kovo,s.r.o.

Priemyselná 9, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5422311

Fontána

M.Hodžu 5, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5423287

Miroslav Matuška - AQUA - SOLÁR

Š.Pártošovej 3/23, 965 0 Žiar nad Hronom
+421 (0903) 220710