GGE distribúcia, a. s.

Robotnícka

017 34, Považská Bystrica

  • +421 424326542
www.gge.sk

Predmet činnosti firmy GGE distribúcia, a. s.

Výstavba a prevádzkovanie vlastných distribučných sústav na rozvod energií; zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a plynu

Ďalšie informácie o firme GGE distribúcia, a. s.

  • IČO : 36849901
  • DIČ : SK2022472793
  • Počet zamestnancov : 13
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2006