CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194

916 01, Stará Turá

  • +421 327752700
www.chpenergetika.sk

Predmet činnosti firmy CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

Zabezpečenie služieb predovšetkým pre spoločnosti prevádzkujúce podnikateľskú činnosť v priemyselnom areáli na Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 v Starej Turej: dodávka elektrickej energie, zemného plynu, tepla, pitnej a úžitkovej vody, odvádzanie splaškových, dažďových a priemyselných vôd, neutralizácia odpadových vôd, telekomunikačné služby, dodávka stlačeného vzduchu, zber a zneškodňovanie odpadov, služby údržby

Ďalšie informácie o firme CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.

  • IČO : 36303666
  • DIČ : SK2020180921
  • Počet zamestnancov : 15
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1997
  • Výrobca : Áno
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno