SPP - distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/B

825 11, Bratislava

  • +421 262621111
www.spp-distribucia.sk

Predmet činnosti firmy SPP - distribúcia, a.s.

Prevádzkovateľ a vlastník distribučnej siete - plynovodov v SR, vrátane technologických objektov – regulačných staníc zemného plynu a centrálneho plynárenského dispečingu; predaj distribučných kapacít, rozvoj, prevádzka a údržba plynárenských sietí; zabezpečenie spoľahlivej distribúcie zemného plynu od prepravných sietí cez rozvodné plynárenské zariadenie na území Slovenskej republiky až k svojim zákazníkom, zabezpečenie pripojenia k distribučnej sieti a odpočty spotreby zemného plynu

Ďalšie informácie o firme SPP - distribúcia, a.s.

  • Ďalší telefón : +421 2 58699006
  • IČO : 35910739
  • DIČ : SK2021931109
  • Počet zamestnancov : 1376
  • Dátum vzniku : 09. Dec 2004
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno