Cromicron Energy a.s.

Papraďová 1/A

821 01, Bratislava

  • +421 948424425
www.e-centrum.sk

Predmet činnosti firmy Cromicron Energy a.s.

Dodávka energií - elektrina, plyn

Ďalšie informácie o firme Cromicron Energy a.s.

  • Ďalší telefón : +421 948 424426
  • IČO : 35905972
  • DIČ : SK2021902377
  • Dátum vzniku : 31. Dec 2003
  • Distribútor : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno