ECO Energy Service spol. s r.o.

Šenkvická 14/R

902 01, Pezinok

  • +421 850606303
www.ecoenergyservice.sk

Predmet činnosti firmy ECO Energy Service spol. s r.o.

Nákup, plnenie, distribúcia a predaj skvapalnených uhľovodíkových plynov - propánu, butánu a ich zmesí

Ďalšie informácie o firme ECO Energy Service spol. s r.o.

  • IČO : 35712856
  • DIČ : SK2020267194
  • Počet zamestnancov : 22
  • Dátum vzniku : 31. Dec 1996
  • Distribútor : Áno
  • Dovozca : Áno
  • Poskytovateľ služieb : Áno