Zdravotné poisťovne, zdravotné poistenie

Nájdených 65 firiem

MetLife Slovakia, s.r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava
+421 2 59363111

GENERIX CONSULTING, s.r.o.

Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
+421 2 50106011

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
+421 2 20824748

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
+421 800 003333

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
+421 800 150150

Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Garbiarska 2, 040 71 Košice
+421 850 211111

APROCON s.r.o.

Landererova 1, 811 09 Bratislava
+421 915 474382

Aon Slovensko, s.r.o.

Trnavská cesta 50/A, 821 02 Bratislava
+421 2 49104711

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku

Štúrova 27, 042 80 Košice
+421 55 6826111

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
+421 850 111 117

IOM-služby v poisťovníctve

Budovateľská 1121, 925 22 Veľké Úľany
+421 (031) 7803883

SIDERIA-ISTOTA-Združená zdravotná poisťovňa

Štúrova 20, 949 01 Nitra
+421 (037) 6511184

VZÁJOMNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA DÔVERA

Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice
+421 (036) 6312616

APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.

Novozámocká 179, 949 05 Nitra 5
+421 (037) 6516919

KONTINUITA

Štefánikova 24, 949 01 Nitra
+421 (037) 6503552

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
+421 (037) 7419000

Golden line

Hasičská 3, 911 01 Trenčín
+421 (032) 7441507

KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
+421 2 482105154

Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.

M.R.Štefánika 46, 911 01 Trenčín
+421 (032) 7481615

TATRY - SYMPATIA

Daniela Dlabača 13, 010 0 Žilina
+421 (041) 5623543

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Karadžičova 8, CBC Centrum I., 821 08 Bratislava
+421 2 57264220, 57264178

Ing.ŠEBEJ Štefan

Pavla Horova 20, 080 01 Prešov
+421 (051) 7756342

SIDERIA zdravotná poisťovňa, a. s.

Kukorelliho 58, 066 0 Humenné
+421 (057) 7720238

Vzájomná životná poisťovňa,a.s.

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5422373

Antares Risk s.r.o.

Štefánikova 54, 949 01 Nitra
+421 (0908) 795651

Hasičská poisťovňa,a.s.

Hlavná 24, 917 01 Trnava
+421 (033) 5503503

Agentúra Amslico

Františkánska 6, 917 01 Trnava
+421 905 277 898, 033 5340794, 5340830

Alena Vaňková

Osloboditeľov 29, 031 0 Liptovský Mikuláš
+421 (044) 5526084

R+V Poisťovňa,a.s.

Akademická 4, 949 01 Nitra
+421 (044) 5526084

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Prievozská 4C, 821 09 Bratislava
+421 2 322 25 322

Signum

M.R.Štefánika 69, 916 0 Stará Turá
+421 (0903) 451636

Európska zdravotná poisťovňa, a.s.

Pribinova 25 (Tower 115), 911 09 Bratislava
+421 2 33555111

Poisťovňa Drukos a.s.

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
+421 (046) 5421544

Prvá doplnková dôchodková poisťovňa

Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5517332

Ibextour

Čs.armády 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7718738

Kontinuita-Slovenská životná poisťo

Masarykova 19, 080 01 Prešov
+421 (051) 7722303

Ing. Milan Kebísek - DDP

Námestie sv. Anny 9, 911 0 Trenčín
+421 (032) 7445998

Slovakia Eurolife, spol. s r.o.

Kapucínska 7, 811 03 Bratislava
+421 2 50221416

Pokoj DDP

Hodžovo námestie 3, 850 0 Bratislava 55
+421 (02) 59192351

Perpektíva Družstevná Zdravotná

Pluhová 2,P.O.B.87, 831 02 Bratislava
+421 (02) 44458996

RATEC

Povraznícka 14, 817 53 Bratislava 15
+421 (02) 52496747

AIG Slovakia a.s.

Palisády 29, 811 06 Bratislava
+421 2 59102111

DOPO - Donáška potravín

Ludmanská 3, 04001 Košice
+421 0948137686

Poisťovňa HDI-Gerling Slovensko, a.s.

Štúrova 11, 811 02 Bratislava
+421 2 52927992

UNION poisťovňa a.s.

Bajkalská 29, 813 6 Bratislava
+421 (0850) 111211

Zürich Poisťovňa, a.s.

Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava 1
+421 (02) 59334255

Poistplus,s.r.o.

č.57, 930 30 Rohovce
+421 (031) 5598670

Cassovia Pulz,s.r.o.KOŠICE

Južná trieda 97, 040 01 Košice 1
+421 (055) 6231458

DDP Winterthur

Štefánikova 13 (UniBanka), 949 01 Nitra
+421 (037) 6503944